ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН (ЛАП) ЗА ГРАД СОМБОР (јун 2017.)

Zvanična internet prezentacija