Povratak na Локални акциони планови

ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН (ЛАП) ЗА ГРАД СОМБОР (јун 2017.)

Званична интернет презентација