Извештај о усвајању локалног антикорупцијског плана – Град Сомбор

Povratak na ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН (ЛАП) ЗА ГРАД СОМБОР (јун 2017.)

Извештај о усвајању локалног антикорупцијског плана

Званична интернет презентација