Povratak na ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН (ЛАП) ЗА ГРАД СОМБОР (јун 2017.)

Комисија за избор чланова форума за праћење примене локалног антикорупцијског плана за Град Сомбор

Решење о именовању комисије

Решење о именовању координатора

Пословник о раду комисије за избор чланова форума за праћење примене локалног антикорупцијског плана за Град Сомбор

Одлука о утврђивању критеријума и поступка избора чланова ЛАФ-а Града Сомбора

Одлука о првим изменама и допунама Одлуке о утврђивању критеријума и поступака за избор чланова ЛАФ-а града Сомбора

Oдлука о коначној ранг листи за чланство у ЛАФ-у Града Сомбора

Записници са седница