Povratak na Комисија за избор чланова форума за праћење примене локалног антикорупцијског плана за Град Сомбор

Одлука о првим изменама и допунама Одлуке о утврђивању критеријума и поступака за избор чланова ЛАФ-а града Сомбора

Званична интернет презентација