Povratak na Савети

Савет за запошљавање

Пословник о раду

Записници са седница

Записник са прве (конститутивне) седнице Записник са друге седнице Записник са треће седнице Записник са четврте седнице

Локални акциони план запошљавања за 2018. годину

Званична интернет презентација