Povratak na Савети

Савет за запошљавање

Пословник о раду

Записници са седница

Записник са прве (конститутивне) седнице Записник са друге седнице Записник са треће седнице

Локални акциони план запошљавања за 2018. годину

Званична интернет презентација