Povratak na Јавне набавке

Завршене јавне набавке

Персонална асистенција (01.07. – 12.07.2021.)

Дневни боравак 2 (18.06. – 28.06.2021.)

Инвестиционо одржавање објекта „Агросавеза“ (17.06. – 02.07.2021.)

Изградња резервоара и црпне станице у Стапару (02.06. – 02.07.2021.)

Набавка услуге снимања и монтаже промо видео материјала и фотографија у имплементацији пројекта под акронимом БАЈА-СОМБОР ТОУРИСМ4АЛЛ (30.06.2021. – 08.07.2021.)

Образац за подношење понуда Захтев за понуду Евалуциони извештај Формат уговора

Набавка услуге штампања промотивних материјала у имплементацији пројекта под акронимом BAJA-SOMBOR TOURISM4ALL (24.06.2021. – 01.07.2021.)

Образац за подношење понуда – услуга штампања Захтев за понуду услуге штампања Евалуциони извештај Формат уговора услуга штампања

Израда пројектно-техничке документације за бициклистичку стазу од Првомајског булевара до Вашаришта и у Карађорђевој улици (04.06. – 15.06.2021.)

Израда пројектно-техничке документације реконструкције и адаптације са доградњом ОШ “Никола Вукићевић“ у Сомбору (03.06. – 14.06.2021.)

Локални пут регионалног значаја Стапар – Сивац на територији Града Сомбора, наставак – II етапа (12.05. – 14.06.2021.)

Набавка услуге штампања промотивних материјала у имплементацији пројекта под акронимом БАЈА-СОМБОР ТОУРИСМ4АЛЛ (03.06.2021. – 11.06.2021.)

Захтев за понуду – услуге Образац за подношење понуда услуга штампања Формат уговора услуга штампања Евалуациони извештај

Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације (27.05. – 09.06.2021.)

Израда пројектно-техничке документације за доградњу вртића у Спортској улици (21.05. – 31.05.2021.)

Набавка апарата за електротерапију, лутке за практичну наставу (за Средњу медицинску школу у Сомбору) (22.05.– 31.05.2021.)

Набавка опреме – завесе за Средњу пољопривредно-прехрамбену школу, партиципативно буџетирање (22.05. – 31.05.2021.)

Набавка опреме – компјутери, штампачи, телевизори (за Средњу економску школу и Средњу техничку школу) (22.05. – 31.05.2021.)

Акција чиповања и вакцинисања (14.05. – 24.05.2021.)

Јавно приватно партнерство за јавну расвету (18.03. – 18.05.2021.)

Изградња шеталишта од моста на Апатинском путу до Тромеђе (12.04. – 07.05.2021.)

Електроенергетске инсталације – адаптација осветљења у Градској хали „Мостонга“ Спортског центра „Соко“ у Сомбору (27.04. – 17.05.2021.)

Атести за дечија игралишта (Први преглед дечијих игралиштау 2021.години) (06.05. – 17.05.2021.)

Сузбијање крпеља (01.04. – 15.04.2021.)

Системско сузбијање комараца (01.04. – 10.05.2021.)

Praćenje kvaliteta vazduha (09.02.2021.– 18.02.2021.)

Дневни боравак (06.02. – 17.02.2021.)

Набавка грађевинског материјала за ИРЛ за поправку и адаптацију сеоских кућа са окућницом по уговору 401-547/2019-II (29.12.2020.– 08.01.2021.)

Набавка грађевинског материјала за повратнике по споразуму о реадмисији за поправку и адапатацију сеоских кућа са окућницом по уговору 401-938/2018-II (26.12.2020. – 05.01.2021.)

Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације (24.02. – 11.03.2021.)

Одржавање светлосне саобраћајне сигнализације (20.02. – 08.03.2021.)

Прање улице Краља Петра I у Сомбору (23.02. – 05.03.2021.)

Превоз миграната (19.02. – 01.03.2021.)

Рачунари и рачунарска опрема (17.04. – 27.04.2021.)

Технички преглед објекта источне трибине стадиона Раднички у Сомбору (16.04. – 26.04.2021.)

Изградња гасовода у Индустријској зони до Агросавеза (22.01. – 01.02.2021.)

Јавна набавка добара – Опремање противградне службе – Набавка противградних ракета за потребе Града Сомбора (31.01.-10.02.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Кетеринг током трајања програма обука (18.08. – 02.09.2020.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Опремање саобраћајне полиције (13.02. – 23.02.2021.)

Грађевински радови – партиципативно буџетирање за 2021.годину (11.02. – 26.02.2021.)

Набавка двадесет контејнера од 5 m3 (30.01. – 09.02.2021.)

Јавна набавка услуга – Услуга превоза ђака средњих школа на територији града Сомбора за шк. 2020/2021. годину (22.07. – 21.08.2020.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о закључењу оквирног споразума Обавештење о закљученом оквирном споразуму Обавештење о закљученом уговору Обавештење о закљученом уговору II

Јавна набавка услуга – Услуге угоститељства (20.07. – 28.07.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору партија 1 Обавештење о закљученом уговору партија 2 Обавештење о закљученом уговору партија 3 Обавештење о закљученом уговору партија 4 Обавештење о закљученом уговору партија 5

Јавна набавка добара – Поклони (17.07. – 27.07.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору партија 1 Обавештење о закљученом уговору партија 3 Обавештење о закљученом уговору партија 4 Обавештење о закљученом уговору партија 5 Обавештење о закљученом уговору партија 6 Обавештење о закљученом уговору партија 7 Обавештење о закљученом уговору партија 8

Јавна набавка радова – Реконструкција 20 коцки са мозаицима слова и околно уређење амфитеатра са електро радовима (15.07. – 23.07.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Записник о отварању понуда Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка

Јавна набавка радова – Реконструкција објекта културе – Амфитеатра (15.07. – 23.07.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Записник о отварању понуда Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка

Јавна набавка услуга – Анализа пословања ЗУ „Апотека“ Сомбор (10.07. – 20.07.2020.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка

Јавна набавка услуга – Персонална асистенција (26.05. – 03.06.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова – Поправка крова и замена столарије „Старе школе“ у Градини (07.07. – 17.07.2020.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације 1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара – Набавка тезги за Пијацу у ланцима у Сомбору (03.07.-03.08.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Репрезентација (01.07. – 09.07.2020.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о закључењу оквирног споразума Обавештење о закљученом оквирном споразуму Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Израда пројеката Изградња атарског пута Риђица – Растина и атарски пут у насељу Градина (01.07. – 09.07.2020.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова – Партерно уређење атријума објекта Жупаније (12.06. – 13.07.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова– Текуће одржавање куглане у Кљајићеву (04.06. – 12.06.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору партија 1 Обавештење о закљученом уговору партија 2

Јавна набавка радова – Реконструкција 20 коцки са мозаицима слова и околно уређење амфитеатра са електро радовима (29.05. – 08.06.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Обавештење о обустави поступка Одлука о обустави поступка

Јавна набавка радова – Реконструкција објекта културе – Амфитеатра (29.05. – 08.06.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Обавештење о обустави поступка Одлука о обустави поступка

Јавна набавка добара – Набавка опреме за средње школе (28.05. – 08.06.2020.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору партија 2 Обавештење о закљученом уговору партија 3 Обавештење о закљученом уговору партија 1

Јавна набавка радова – Обнова тоалета у Средњој медицинској школи и Средњој школи “Свети Сава” у Сомбору (28.05. – 08.06.2020.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Измена конкурсне документације 1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Израда пројектно техничке документације за изградњу колектора за одводњу атмосферских вода од Коњовићеве улице до канала 451 (Коњовићева – Партизанска – Хајдук Вељка – Вере Гуцуње – Ивана Гундулића – Огњена Прице – Призренска-Филипа Кљајића – Сивачки пут-канал 451) (19.05.-28.05.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Услуга физичког обезбеђења и одржавање хигијене у објектима Градске управе града Сомбора (05.05.-04.06.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Записник о отварању понуда Одлука о закључењу оквирног споразума Обавештење о закљученом уговору партија 1 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 1 Обавештење о закљученом уговору партија 2 Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 2 Одлука о измени уговора

Јавна набавка радова –Одржавање тротоара и крпљење рупа (16.04.-22.05.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Измена конкурсне документације 1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара – Набавка заштитне опреме (15.04.-30.04.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Пројектно-техничка документација за претоварну станицу (06.04.-14.04.2020)-поновљени поступак

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Услуге одржавања информационог система ЛПА (26.03. – 02.04.2020.)

  Обавештење о покретању поступка Записник о отварању понуда Записник о преговарању Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова – Одржавање светлосне саобраћајне сигнализације (20.03.-30.03.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова – Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације (20.03.-30.03.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова – Одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације (19.03.-27.03.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Осигурање зграда, радника, опреме и возила (18.03.-26.03.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара – Тонери и рибони (11.03. – 10.04.2020.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Записник о отварању понуда Одлука о закључењу оквирног споразума Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Јавна набавка радова – Радови на уређењу зоне школе (10.03. – 18.03.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара – Рачунари и рачунарска опрема (09.03. – 17.03.2020.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Пројектно-техничка документација за реконструкцију и санацију „Каштел у Риђици“ (06.03.-16.03.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Пројектно-техничка документација за претоварну станицу (03.03. – 11.03.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Записник о отварању понуда Oдлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка

Јавна набавка добара – Набавка опреме за видео-надзор Града Сомбора (02.03. – 02.04.2020.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Појашњење конкурсне документације 2 Измена конкурсне документације 1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара– Електрична енергија (27.02.-30.03.2020.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Услуга Народне кухиње (27.02.-06.03.2020.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору партија 1 Обавештење о закљученом уговору партија 2

Јавна набавка услуга – Стручни надзор за електро радове (27.02. – 06.03.2020.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о закључењу оквирног споразума Обавештење о закљученом оквирном споразуму Обавештење о закљученом уговору Обавештење о закљученом уговору Обавештење о закљученом уговору Обавештење о закљученом уговору Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара – Набавка опреме за опремање бициклиста (24.02. – 05.03.2020.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације 1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору партија 1 Обавештење о закљученом уговору партија 2

Јавна набавка услуга – Прање главне улице (21.02. – 02.03.2020.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова – Реконструкција и адаптација Центра за социјални рад са доградњом спољног лифта у Сомбору (20. 2.-26.03.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење конкурсне документације 3 Измена конкурсне документације Записник о отварању понуда Oдлука о обустави поступка Oбавештење о обустави поступка

Јавна набавка услуга – Дневни боравак (10.02.-18.02.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова – Партерно уређење атријума објекта Жупаније (24.01.-24.02.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Записник о отварању понуда Oдлука о обустави поступка

INVITATION TO TENDER FOR Construction of 2 bicycle service points for the project Baja-Sombor Greenways, HUSRB1602310227-8bicycle service points 7.1.1

  Tender dossier works CONTRACTING AUTHORITY’S CLARIFICATIONS No. 1

Јавна набавка радова – Реконструкција пијаце у „ланцима“ у Сомбору (17.01.-20.02.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације 1 Измена конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 1 Измена конкурсне документације 3 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Измена конкурсне документације 4 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Израда техничке документације ентеријера и обликовања простора са потребним инсталацијама фаза 2. галеријског простора Грашалковић палате – у поновљеном поступку (09.01.-17.01.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга –Услугe предштампе, израде коверата са повратницом,печатирање, персоналну штампу, машинско инсертовање, уштампавање промењивих адресних података, сортирање, паковање и достављање података у електронском облику о статусу, односно датуму уручења пореске пошиљке (20.12.-30.12.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова – Уградња и постављање мултимедијалне опреме Грашалковић палате 3.фаза (19.12.-27.12.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Помоћ у кући (18.12.-26.12.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Израда пројекта дизајна и платформе мултимедијалног, интерактивног и аналогног садржаја уз инсталацију фаза 4. Културног центра (13.12.-23.12.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Израда техничке документације ентеријера и обликовања простора са потребним инсталацијама фаза 2. галеријског простора Грашалковић палате (13.12.-23.12.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о oбустави поступка Обавештење о обустави поступка

Јавна набавка услуга – Уградња електроенергетске опреме – расвета – Грашалковић палата фаза 3 (12.12.-20.12.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Постављање шинске расвете и опрема ниског напона – Грашалковић палата фаза 3 (12.12.-20.12.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Одлука о измени уговора

Јавна набавка услуга – Пројектно-техничка документација за реконструкцију и санацију Геронтолошког центра у ул.Првомајски булевар у Сомбору (11.12.-10.01.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације 1 Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 2 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова – Реконструкција Грашалковићеве палате 3. фаза – Машински радови (10.12. – 18.12.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Решење о усвајању Захтева за заштиту права Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Израда пројекта јавног приватног партнерства (06.12.-17.12.2019)

   Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Измена конкурсне документације 1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова – Рушење објеката (у власништву Града Сомбора) (06.12.-16.12.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Одлука о измени уговора

Јавна набавка радова – Реконструкција фасада зграде месне заједнице у Чонопљи и Млакама (03.12. – 13.12.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Помоћ у кући (02.12.-10.12.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Oдлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка

Јавна набавка радова – Ревитализација постојећих ветрозаштитних појасева (25.11.-06.12.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара – Опремање јединице цивилне заштите опште намене (19.11. – 27.11.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара – Набавка рачунарске опреме и хардвера за ЈУМ – у поновљеном поступку ( 18.11. – 26.11.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Израда пројектно-техничке документације за регионални центар за управљање отпадом (Депонија-Ранчево) (18.11.-18.12.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Одлука о измени уговора

Јавна набавка добара – Набавка рачунарске опреме и хардвера за ЈУМ (06.11. – 15.11.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка

Јавна набавка радова – Реконструкција старе школе у Гакову (01.11.- 02.12.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације Измена конкурсне документације 2 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Пројекат бициклистичке стазе (31.10.-08.11.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова – Реконструкција Дома омладине (Културни центар) (30.10.-02.12.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара – Аутоседишта за децу (29.10. – 06.11.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова – Семафор у Телечкој (16.10.-24.10.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Израда пројеката за изградњу атарских путева – објеката на територији Града Сомбора (Ненадић-Билић и др.) (16.10.-25.10.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара– Набавка погонског горива за службена возила (09.10.-21.10.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације 1 Појашњење конкурсне документације 1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 3 Измена конкурсне документације 2 Јавни позив 2 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова – Реконструкција раскрснице Венац Радомира Путника, Венац Ж.Мишића, Милоша Обилића и Коњoвићеве улице у Сомбору (Видовдански трг) (27.09.-28.10.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Системска дератизација на територији града Сомбора (27.09.-07.10.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Услуга организације Ултрамаратона од Баје до Сомбора – GreenWays Сомбор (23.09.2019. – 01.10.2019.)

  Формат уговора Евалуациони извештај Захтев за понуду Образац за подношење понуда

Јавна набавка радова – Електро-инсталатерски радови за потребе ЈУМ-а (19.09. – 27.09.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова– Изградња гасовода у индустријској зони (19.09.-27.09.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Одлука о измени уговора

Јавна набавка услуга– Услуге мобилне телефоније (17.09.-26.09.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Измена конкурсне документације 1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара– Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица по уговору 404-486/2019-II (12.09.-20.09.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка за услуге садње садница лаванде у програмском подручју – HUSRB/1602/42/0073/LB-TD-SE-02 (05.09.2019. – 06.10.2019.)

Документација

Јавна набавка радова – Израда и уградња намештаја и уређење ентеријера за потребе ЈУМ-а (04.09. – 12.09.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова – Електро-инсталатерски радови за потребе ЈУМ-а (04.09. – 12.09.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка

Јавна набавка радова– Грађевинско-занатски радови на адаптацији постојећег простора за потребе ЈУМ-а (04.09.-12.09.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова– Изградња гасовода у индустријској зони (29.08.-06.09.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка

Услуга организације кајакашке обуке и рекреационе кајакашке туре уз ангажовање тренера за кајакашку обуку – GreenWays Sombor (29.08.2019. – 06.09.2019.)

  Захтев за понуду Образац за подношење понуда Евалуциони извештај Формат уговора

Јавна набавка радова– Изградња водовода у насељеном месту Дорослово (23.08.-25.09.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Измена конкурсне документације 1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Стратегијa локалног oдрживог развоја Града Сомбора за период 2021-2027 године (19.08. – 27.08.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о обустави поступка

Јавна набавка добара– Канцеларијски материјал (16.08.-27.08.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Измена конкурсне документације 1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење конкурсне документације 2 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара – Набавка 37 пакета грађевинског материјала на основу пројекта Регионални стамбени пројекат, потпројекат пет (09.08.-30.09.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Конкурсна документација на енглеском језику Конкурсна документација на енглеском језику – зипована верзија Конкурсна документација – зипована верзија Појашњење конкурсне документације 1 Појашњење конкурсне документације 2 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Одлука о измени уговора

Јавна набавка радова– Изградња водовода у Сомбору у Коњовићевој улици од Партизанске улице до пруге (05.08.-04.09.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Одлука о измени уговора

Услуга припреме, дизајна и штампања промотивних мајица, качкета и осталог промотивног материјала за пројекат Баја – Сомбор greenways (02.08.2019. – 12.08.2019.)

  Захтев за понуду Образац за подношење понуда Формат уговора Евалуациони извештај

Јавна набавка услуга– Лични пратилац (02.08.-12.08.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова – Изградња локалног пута од регионалног значаја Стапар-Сивац на територији Града Сомбора (26.07.-29.08.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Измена конкурсне документације 1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење конкурсне документације 2 Измена конкурсне документације 1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Одлука о измени уговора

Јавна набавка услуга – Израда извештаја о затеченом стању и елабората геодетских радова за озакоњење објеката у својини града Сомбора – Технички преглед објеката (25.07. – 05.08.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Израда пројектно техничкe документацијe за “Санацију, рестаурацију, конзервацију, адаптацију и инвестиционо одржавање фасада објекта Градске управе Града Сомбора – (Зграде Жупаније) уличне и дворишне фасаде “ (24.07. – 07.08.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације 1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА „СОМБОР-ГАС“ СОМБОР АНАЛИЗА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ОДНОСЕ ОСНИВАЧА ГРАДА СОМБОРА И „МОНТМОНТАЖА“ ДЕОНИЧАРСКО ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ И ИЗГРАДЊУ ЗАГРЕБ (23.07.-31.07.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Набавка геодетских услуга у пољопривреди (Премер пољопривредног земљишта у државној својини и атарских путева) (11.07.- 22.07.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Услуга превоза ђака средњих школа на територији града Сомборa (09.07. – 08.08.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Услуге информисања јавности путем ТВ преноса (04.07.-12.07.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – КОНКУРС ЗА ДИЗАЈН- Урбанистичко-архитектоснки конкурс за израду идејног решења СПОМЕНИКА КРАЉУ АЛЕКСАНДРУ I КАРАЂОРЂЕВИЋУ у Сомбору (02.07.-15.08.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Појашњење конкурсне документације 1 Записник о пријему понуда Одлука о додели награда Обавештење о резултатима конкурса

Јавна набавка услуга – Израда web сајта месне заједнице Светозар Милетић у оквиру пројекта CULTOUR – HUSRB/1602/31/0176

Захтев за понуду Образац за подношење понуда Евалуациони извештај Формат уговора

Јавна набавка услуга – КОНКУРС ЗА ДИЗАЈН- Урбанистичко-архитектоснки конкурс за израду идејног решења „Трга уметности“ у Сомбору (25.06.-23.09.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Допуна техничке документације (dwg.формат) Појашњење конкурсне документације 2 Допуна техничке документације 2 (dwg.формат) Појашњење конкурсне документације 3 Допуна техничке документације 3 (dwg.формат) Појашњење конкурсне документације 4 Појашњење конкурсне документације 5 Појашњење конкурсне документације 6 Појашњење конкурсне документације 7 Појашњење конкурсне документације 8 Појашњење конкурсне документације 8 Појашњење… Детаљније

Јавна набавка услуга – Текуће одржавање објекта ФК“Хајдук“ у Стапару (19.06. – 02.07.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације 1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова – Реконструкција постројења за дезинфекцију пијаће воде у ЦС“Колут“– технолошка опрема за аутоматско дозирање натријум хипохлорита за дезинфекцију воде на изворишту у Колуту (17.06.-19.07.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Измена конкурсне документације 1 Појашњење конкурсне документације 2 Измена конкурсне документације 2 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова– Реконструкција и доградња атарског пута у Алекса Шантићу (13.06.-15.07.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Измена конкурсне документације 1 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Одлука о измени уговора

Јавна набавка добара – Набавка грађевинског материјала за поправку и адаптацију сеоских кућа са окућницом у оквиру РСП – потпројекат 5 (11.06.-19.06.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Анализа финансијског положаја „Сомбор-гас“ Сомбор – Анализа пословних процеса са посебним освртом на односе оснивача града Сомбора и „Монтмонтажа“ деоничарско друштво за инжењеринг и изградњу Загреб (11.06. – 19.06.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Записник о отварању понуда Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка

Јавна набавка радова– Санација и адаптација капацитета дечијег вртића Невен (санација објекта и дворишта) (31.05.-01.07.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Измена конкурсне документације 1 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Израда пројектно техничке документације за реконструкцију, адаптацију и санацију објекта Геронтолошког центра на Апатинском путу бр.120 (30.05.-07.06.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара – Сервис за подршку родитељства самохраним родитељима и родитељима са више деце на територији града Сомбора, набавка 3 аутомобила (28.05.-06.06.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара– Поклони- чоколаде са логом Града Сомбора (22.05.-30.05.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Услуге кетеринга (16.05.-24.05.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова – Реконструкција атмосферске канализације у улици Др Ђорђа Лазића, дела Благојевићеве улице и делу Гундулићеве улице у Сомбору (08.05.-07.06.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара – Поклони (08.05.-17.05.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Одлука о обустави поступка јавне набавке –за партију број 5 Обавештење о закљученом уговору партија 1 Обавештење о закљученом уговору партија 2 Обавештење о закљученом уговору партија 3 Обавештење о закљученом уговору партија 4 Обавештење о закљученом уговору партија… Детаљније

Јавна набавка радова – Набавка радова за побољшање државног пута IБ категорије, број пута 12, у улици Матије Гупца у Сомбору са привременом и трајном саобраћајном сигнализацијом за пројекат под акронимом СO-БAJA2 (07.05.2019. – 07.06.2019.)

d2_contractnotice_en Tender HUSRB1602210061PP1-TD-WR-07-02

Јавна набавка услуга – Услуга физичког обезбеђења и одржавање хигијене у објектима Градске управе града Сомбора (03.05.-03.06.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 3 Измена конкурсне документације 1 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору партија 1 Обавештење о закљученом уговору партија 2

Јавна набавка услуга – Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и адаптацију објекта Дома здравља (25.04.-07.05.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Измена конкурсне документације 1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара – Рачунари и рачунарска опрема (25.04.-09.05.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара – Набавка кајака са опремом за веслање за пројекат под акронимом BAJA-SOMBOR GREENWAYS (16.04.2019. – 24.04.2019.)

  Формат уговора Евалуациони извештај Захтев за понуду Образац за подношење понуда

Јавна набавка услуга – Персонална асистенција (10.04.-18.04.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Услуга припреме, дизајна и штампања промотивног материјала за пројекат под акронимом BAJA-SOMBOR GREENWAYS (08.04.2019. – 16.04.2019.)

  Услуге_01 Захтев за понуду Услуге_02 Образац за подношење понуда услуга штампања Услуге_03 Евалуациони извештај Услуге_04 Формат уговора

Јавна набавка добара – Набавка, монтажа и пуштање у рад покретних клима и фен-коила у згради „Жупанијe“ (05.04.-15.04.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Текуће одржавање „Туристичке организације“ Сомбор (05.04.-15.04.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Одржавање софтвера за финансије и електронску писарницу (26.03.-25.04.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Одлука о измени уговора

Јавна набавка услуга – Осигурање зграда, радника и осигурање остале опреме (25.03.-02.04.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Услуге угоститељства (21.03.-29.03.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Обавештење о закљученом уговору партија 1 Обавештење о закљученом уговору партија 2

Јавна набавка добара– Репрезентација (21.03.-29.03.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Партиципативно буџетирање – израда пројекта за шеталиште од моста на Апатинском путу до Тромеђе (18.03.-26.03.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова– Електроинсталатерски радови на другом спрату објекта „Жупанија“ (15.03.-26.03.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Израда пројектно техничке документације – комунална инфраструктура (13.03.-27.03.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење конкурсне документације 2 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Обавештење о закљученом уговору партија 1 Обавештење о закљученом уговору партија 2 Обавештење о закљученом уговору партија 3

Јавна набавка радова – Адаптација главног улаза у зграду Жупаније – ајнфорт према тргу (05.03.-15.03.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара– Електрична енергија (28.02.-01.04.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова– Реконструкција фасаде објекта Галерије „Милан Коњовић“ (22.02.-25.03.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Одлука о измени уговора

Јавна набавка добара – Опремање противградне службе – Набавка 50 противградних ракета за потребе Града Сомбора (22.02.-05.03.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова – Одржавање општинских путева, улица у граду и насељеним местима (22.02.-25.03.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Одлука о измени уговора

Јавна набавка услуга – Партиципативно буџетирање – израда пројекта за шеталиште од моста на Апатинском путу до Тромеђе (21.02.-04.03.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Записник о отварању понуда Одлука о обустави поступка

Јавна набавка радова– Одржавање мостова на општинским путевима (21.02.-04.03.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга– Тонери и рибони (19.02.-01.03.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Измена конкурсне документације Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације 2 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 Појашњење конкурсне документације 2 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Услуга Народне кухиње (18.02.-26.02.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору партија 1 Обавештење о закљученом уговору партија 2

Јавна набавка услуга– Организација концерта/сценског наступа поводом Дана Града Сомбора (05.02.-13.02.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга– Набавка услуге дневног боравка за децу, младе и одрасла лица са телесним инвалидитетом односно интелектуалним тешкоћама (04.02.-12.02.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова– Израда и постављање вишејезичних табли у насељеним местима на територији града Сомбора (30.01.-12.02.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова– Одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације (28.01.-07.02.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Појашњење конкурсне документације 2 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова – Одржавање светлосне саобраћајне сигнализације (25.01.-05.02.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова– Изградња саобраћајних површина око објекта за смештај избеглих лица у Селенчи (22.01.-21.02.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова– Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације (24.01.-08.02.2019)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење конкурсне документације 2 Измена конкурсне документације 2 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 Појашњење конкурсне документације 3 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Jaвна набавка услуга – Услугa обављања послова обезбеђења и заштите према Oдлуци о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете, на територији Града Сомбора (28.12.-29.01.2019.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Помоћ и нега у кући (20.12.-31.12.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење конкурсне документације Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Jaвна набавка услуга – Kонтрола квалитета ваздуха на територији Града Сомбора у 2018 и 2019. години (27.11.– 07.12.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара – Опремање саобраћајне полиције (15.11.-23.11.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Израда техничке документације за реконструкцију атарског пута на кат.парцелама 1788 и 1860 К.О. Алекса Шантић (09.11.-19.11.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 1 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

INVITATION TO TENDER FOR Improving state road I B category, No. 12 Matije Gupca Street in Sombor with putting up temporary and permanent traffic signalization

  Letter of invitation to tender List of entities invited ds2_contractnotice_simpl_en TD 07 PROJECT SOBAJA2

Јавна набавка добара – Опремање саобраћајне полиције (02.11.-13.11.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Oдлука о обустави поступка

Јавна набавка добара – Набавка 10 пакета метеријалних добара за економско оснаживање изабраних корисника у оквиру реализације Уговора број 401-704/2018-II, за партију 4 (02.11.-13.11.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

INVITATION TO TENDER FOR Works for Reconstruction of the building of the Kayak Centre, SOMBOR (HUSRB/1602/31/0227-2/works 7.2.1)

  Tender dossier works Greenways List of Participants – Clarification Meeting and Site Visiting 09.11.2018. Note from Clarification Meeting and Site Visiting 09.11.2018.

Јавна набавка радова – Одржавање , реконструкција и изградња објеката на подручју насељених места на територији града Сомбора (31.10.-08.11.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Jaвна набавка услуга – Набавка геодетских услуга у пољопривреди (26.10.2018.-27.11.2018.)

  Jaвни позив Koнкурсна документација Измена конкурсне документације Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова – Изградња дечијег игралишта (25.10.-02.11.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Одлука о измени уговора

Јавна набавка радова – Адаптација две месне заједнице – инвестиционо одржавање (25.10.-02.11.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Одлука о измени уговора

Јавна набавка радова – Реконструкција, адаптација и инвестиционо одржавање дела објекта Грашалковићеве палате у Сомбору – фаза 3 (22.10.-21.11.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Jaвна набавка радова– Ревитализација постојећих ветрозаштитних појасева у ко. Колут-појас к.о.1“ (18.10. –26.10..2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Jaвна набавка радова– Архитектонско-грађевински радови на одржавању канцеларија у згради Градске управе (18.10.–26.10.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара – Набавка 10 пакета метеријалних добара за економско оснаживање изабраних корисника у оквиру реализације Уговора број 401-7042018-II (10.10.-18.10.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Одлука о обустави поступка за партију 4 Обавештење о закљученом уговору Обавештење о закљученом уговору-партија 6 Обавештење о закљученом уговору-партија 2 Обавештење о закљученом уговору-партија 5 Обавештење о закљученом уговору-партија 3

Јавна набавка радова – Уређење зоне школе – Техничке школе (05.10.-19.10.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Jaвна набавка радова– Архитектонско-грађевински радови на одржавању канцеларија у згради Градске управе (01.10.–.09.10.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о обустави поступка

Јавна набавка радова – Фабрика воде – Бачки Брег (24.09.-25.10.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Појашњење конкурсне документације 2 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Одлука о наставку поступка у случају поднетог Захтева за заштиту права Појашњење конкурсне документације 3 Измена конкурсне документације 1 Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење… Детаљније

Jaвна набавка услуга – Контрола плодности обрадивог пољ.земљишта и контрола лакоприступачног азота у земљи применом Н-мин. методе ради очувања капацитета пољ. земљишта у 2018/2019. године. (20.09. – 28. 09.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Системска дератизација на територији града Сомбора (18.09.-28.09.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Jaвна набавка радова – Архитектонско-грађевински радови на одржавању канцеларија у згради Градске управе (14.09.-25.09.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Јавна набавка добара – Набавка погонског горива за службена возила Градске управе града Сомбора (12.09.-21.09.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Услуге мобилне телефоније (07.09.-18.09.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Појашњење конкурсне документације 2 Измена конкурсне документације 1 Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова – Реконструкција, адаптација и инвестиционо одржавање дела објекта Грашалковићеве палате у Сомбору – фаза 3 (04.09.-04.10.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације 1 Записник о отварању понуда Одлука о обустави поступка јавне набавке

Јавна набавка услуга – Израда пројекта реконструкције раскрисница улице В.В. Петра Бојовића, В.В. Степе Степановића и Арсенија Чарнојевића (06.09.-19.09.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Измена конкурсне документације 1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење конкурсне документације 2 Измена конкурсне документације 2 Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 Појашњење конкурсне документације 3 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права… Детаљније

Јавна набавка радова – Реконструкција и изградња раскрснице са кружним током саобраћаја у улици Филипа Кљајића, укрштај са улицама Јосифа Панчића и Светог Саве (31.08.-05.10.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Измена конкурсне документације 1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Измена конкурсне документације 2 Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Jaвна набавка услуга – Превоз школске деце миграната, у школској 2018/2019. години (30.08.-11.09.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Записник о отварању понуда Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара – Набавка канцеларијског материјала за потребе Градске управе града Сомбора (22.08.– 06.09.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Измена конкурсне документације Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка опреме – Набавка дрвених штандовакућица и дрвених инфо панела у оквиру пројекта Развој туризма заснован на локалним, културним и природним вредностима – МЗ Светозар Милетић (21.08.-28.08.2018.)

  Захтев за понуду Образац за подношење понуда Евалуациони извештај Формат уговора

Јавна набавка радова – Одржавање , реконструкција и изградња објеката на подручју насељених места на територији града Сомбора (21.08.-20.09.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Записник о отварању понуда Одлука о обустави поступка јавне набавке

Јавна набавка радова – Замена постојећих светиљки са енергетски ефикаснијим ЛЕД светиљкама (замена живиних светиљки) (08.08.-17.09.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Појашњење конкурсне документације 2 Измена конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 3 Измена конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 4 Измена конкурсне документације 3 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење конкурсне документације 5 Измена конкурсне документације 4 Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда 2… Детаљније

Јавна набавка услуга – Набавка услуге личног пратиоца (за период 01.09.2018-31.08.2019.) (25.07.-02.08.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова – Текуће одржавање објеката у власништву Града Сомбора (20.07.-30.07.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Унапређење услуге дневног боравка (16.07.-25.07.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара – Набавка грађевинског материјала за купатила – Дотација ЛАП Рома- побољшање услова становања (13.07.-23.07.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Електрокомуникационе услуге – интернет (13.07.-24.07.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење конкурсне документације 2 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова – Реконструкција вртића ПУ „Вера Гуцуња“ у Кљајићеву (партиципативно буџетирање) (13.07.-24.07.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Услуге информисања јавности путем ТВ преноса (03.07.-11.07.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Превоз средњошколаца на територији града Сомбора (29.06.-03.08.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова – Појачано одржавање атарског пута у Растини на кат. парцели 1072 и 1075 (25.06. – 25.07.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације 2 Измена конкурсне документације 3 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка- Израдa пројектне документације за реконструкцију и санацију објекта Центар за социјални рад у Сомбору ул. Карађорђева број 1 (05.06.—-15.06.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за Изградњу дела саобраћајнице П6 са пратећом инфраструктуром у зони саобраћајнице и јавне расвете у индустријској зони у Сомбору (05.06.-15.06.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење 1 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију и адаптацију објекта Кластер клуб (28.05-.05.06.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење 1 Појашњење 2 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Jaвна набавка –набавка и монтажа опреме за климатизацију (17.05.—–29.05.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Питања и одговори Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Израда пројекто-техничке документације „Пословна зона у Сомбру са бизнис инкубатором, хладњачом, кванташком пијацом, тржницом и пратећим објектима“ (14.05-.13.06.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење 1 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавестење о закљученом уговору

Набавка услуга – Услуге угоститељства – услуге кетеринга ( 04.05. – 15.05.2018 )

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Услуга физичког обезбеђења и одржавање хигијене у објектима Градске управе града Сомбора, обликовано по партијама (26.04. – 28.05.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварање понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору-партија 1 Обавештење о закљученом уговору-партија 2

Набавка добара – Набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе Градске управе града Сомбора ( 26.04. – 11.05.2018)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Обавештење о продужењу рока Измена конкурсне документације Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Стратегија развоја саобраћаја (20.04.-30.04.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка услука – Системско сузбијање комараца (20.04.-30.04.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Одлука о измени уговора

Набавка радова – Инфраструктурно опремање Индустријске зоне у Сомбору у зони саобраћаја СС2 и П6 (16.04.-17.05.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење 1 Измена конкурсне документације 1 Појашњење 2 Друга измена Конкурсне документације Одлука о додели уговора Записник о отварању понуда Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Изградња саобраћајница у „Блоку 82“ у Сомбору (16.04.-17.05.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације Одговор на питања Обавештење о продужењу рока Одлука о додели уговора Записник о отварању понуда Обавештење о закљученом уговору Одлука о измени уговора

Набавка услуга – Услуге угоститељства – услуге кетеринга (16.04.-24.04.2018.)

    Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о обустави поступка

Набавка услуга – Сузбијање крпеља (05.04.-16.04.2018.)

  Позив за подношење понуда Конкурсна документација Записник о отварању Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности услуга – Осигурање имовине и запослених у Градској управи града Сомбора (04.04.—–13.04.2018.)

  Konkursna -osiguranje KONAČNA VERZIJA Javi poziv -osiguranje Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Израда техничке документације појачаног одржавања дела општинског пута бр. 406 Растина-Гаково, на територији Града Сомбора (03.04.-16.04.2018.)

  Конкурсна документација Позив за подношење понуда Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење 1 Појашњење 2 Записник о отварању Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка добара – Поклони (09.03.-19.03.2018.)

  Javi poziv 404 48 konkursna pokloni 2018 Одлукa о додели уговора Обавештење о закљученом уговору за партију 2 Обавештење о закљученом уговору за партију 3 Записник о отварању понуда Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Набавка услуга – Услуге угоститељства (09.03. – 19.03.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору за партију 1 Обавештење о закљученом уговору за партију 2 Обавештење о закљученом уговору за партију 3 Одлука о обустави поступка за партију 4 Записник о отваранју понуда

Набавка добара – Репрезентација (09.03. – 19.03.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлукa о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Услуга персонална асистенција за лица са инвалидитетом (09.03. – 23.03.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Записник о отварању понуда Обавештење о закљученом уговору

Набавка добара – Опремање противградне службе – Набавка противградних ракета за потребе града Сомбора (07.03. – 16.03.2018.год.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка добара – Електрична енергија (23.02. – 26.03.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Записник о отварању понуда Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Припремање и дистрибуција куваних оброка за потребе народне кухиње на основу Одлуке о правима у социјалној заштити из надлежности града Сомбор (23.02. – 05.03.2018.године)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлукa о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радова – Инфраструктурно опремање индустријске зоне у Сомбору (22.02. – 02.04.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење Појашњење 2 Појашњење 3 Појашњење 4 Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење број 5 Измена конкурсне документације 2 Појашњење број 6 Изменa конкурсне документације од 27.03.2018 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 Одлука о додели уговора Записник о отварању понуда Обавештење о… Детаљније

Набавка добара – Набавка 3.300 ланч пакета хране за материјално угрожено становништво (22.02. – 27.03.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Одлука о додели уговора Записник о отварању понуда Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Одржавање светлосне саобраћајне сигнализације (21.02. – 05.03.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације (21.02. – 05.03.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка добара – Набавка софтвера за вођење евиденције државног пољопривредног земљишта и земљишта у јавној својини града Сомбора са евиденцијом књига поља-плодореда, а ради доделе (21.02. – 02.03.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације (14.02. – 26.02.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Одржавање општинских путева, градских улица и улица у насељеним местима(коловоз, пресвлачење коловозног застора, уређење банкина и отворених атмосферских канала) (09.02.-16.03.2018.)

Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације Појашњење 1 Pojasnjenje 2 obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda izmena konkursne dokumentacije 2 odluka 404 18 Обавештење о закљученом уговору Записник о отварању понуда

Набавка радова – Одржавање тротоарa , бициклистичких стаза и крпљење ударних рупа на општинским путевима, градским улицама и улицама у насељеним местима (09.02 – 16.03.2018.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење 1 Измена конкурсне документације Pojasnjenje 2 obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda izmena konkursne dokumentacije 2 odluka 404 17 Обавештење о закљученом уговору Записник о отварању понуда

Набавка услуга – Организација концерта поводом дана Града Сомбора (02. – 12.02.2018.)

    Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Набавка услуге личног пратиоца (25.01. – 02.02.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Набавка услуге дневног боравка (25.01. – 02.02.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка добара – Опремање противградне службе – Набавка противградних ракета за потребе града Сомбора (25.01. – 02.02.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка добара – Набавка опреме за унапређење комуникације грађана и органа локалне самоуправе – Набавка рачунара за потребе услужног центра (22.01. – 30.01.2018.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка добара – Набавка тонера и рибона за потребе Градске управе града Сомбора (26.12.2017. – 12.01.2018. године)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Образац структуре цена Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење конкурсне документације 2 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Услугa обављања послова Обезбеђења и заштите, према Oдлуци о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете, на територији Града Сомбора (20.12.2017. – 24.01.2018. године)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Израда пројектно-техничке документације и техничке контроле изградње локалног пута регионалног значаја Сивац-Стапар (набавка се спроводила заједнички са општином Кула)

Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Превоз средњошколаца на територији града Сомбора (07.12.2017. – 09.01.2018. године)

  Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка усулуга – Помоћ и нега у кући (27.11.-15.12.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Грађевински радови на адаптацији и енергетској санацији здравственог објекта Дом здравља „Ђорђе Лазић“ у Сомбору, Мирна број 3, кат. парцела 5718/1 к.о. Сомбор 1 (20.11.2017 – 10.01.2017. године)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Образац структуре цена Обавештење о продужењу рока Измена конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 3 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Елаборат – процена вредности водовода у насељеним местима (09.11.-23.11.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – пријава Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Израда идејног решења за изградњу водовода од Бездана до Царине (02.11. – 10.11.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Пројекат кружног тока у улици Филипа Кљајића (02.11.-10.11.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење 1 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Замена паркета у канцеларијама 157, 158 и 159 на првом спрату Градске управе града Сомбора (27.10.-07.11.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Набавка геодетских услуга у пољопривреди (25.10.-28.11.2017)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 3 Измена обрасца 8 Одлука о додели уговора Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Санација фасада атријума објекта Градске управе града Сомбора (зграда Жупаније) ( 20.10.-21.11.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Елаборат – процена вредности водовода у насељеним местима (19.10.-30.10.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Набавка радова – Изградња дела магистралног водовода Стапар-Дорослово, деоница 3 (13.10.-16.11.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације Појашњење 2 Измена конкурсне документације 2 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење 3 Појашњење 4 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Изградња резервоара и црпне станице у насељеном месту Светозар Милетић (13.10.-16.11.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење 1 Појашњење 2 Појашњење 3 Појашњење 4 Појашњење 5 Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Одлука о додели уговора 27.02.2018. година Обавештење о закљученом уговору Одлука о измени уговора

Набавка услуга – Услуге мобилне телефоније (18.09.-27.09.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – пријава Појашњење конкурсне документације 2 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка добара – Набавка погонског горива за службена возила Градске управе града Сомбора (12.09.-25.09.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – пријава Појашњење конкурсне документације Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Мањи непредвиђени радови у граду и насељеним местима, 404-151-2017-VIII (07.09. 2017—–15.09.2017)

Јавни позив Конкурсна документација Измена и допуна конкурсне документације структура цене Образац 2 – Структура цене Образац 9 – Обилазак терена Појашњење конкурсне документације Одлука о закључењу оквирног споразума Обавештење о закљученом оквирном споразуму Обавештење о закљученом уговору 1 Обавештење о закљученом уговору 2

Набавка услуга – Пројекти саобраћајница, број. 404-148 – 2017-VIII (07.09.2017. до 15.09.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору за партију 1 Обавештење о закљученом уговору за партију 2 Обавештење о закљученом уговору за партију 3

Набавка радова – Појачано одржавање атарског пута Кљајићево-Моравички пут, број 404-1292017-VIII (31.08.2017. — 04.10.2017. године)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка добара – Набавка канцеларијског материјала за потребе Градске управе града Сомбора за 2017. Годину, 404-135/2017-VIII (28.08.2017 – 06.09.2017. године)

Јавни позив Нова конкурсна – канцеларијски материјал Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова у преговарачком поступку – Изградња кружне раскрснице улица Војвођанска, Солунских бораца и Скопљанска (23.08.-25.08.)

Конкурсна кружни ток 404 144 преговарачки Мишљење УЈН о преговарачком поступку кружни ток Обавештење о покретању поступка (1) Одлука 404 144 2017 Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Изградња паркинга у улици Проте Матеје Ненадовића у Сомбору (22.08.-01.09.) у поновљеном поступку

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење 1 404 101 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Изградња прикључка на електроенергетску мрежу источне трибине на Градском стадиону Раднички (18.08.-28.08.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Пројекти пешачких стаза (18.08.-28.08.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење 1 404 142 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору за партију 2 Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Набавка услуга – Пројекат улице Сонћански пут – од Првомајског булевара до Самка Радосављевића са уређењем парка (око 550 м) (18.08-28.08.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Санација и појачано одржавање атарског пута – Буковац – железничка станица, асфалтирање дела пута, број 404-128/2017-VIII ( od 15.08.2017– 25.08.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Изградња вреловода у делу Блока 82 (10.08.-11.09.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење 1 404 133 Појашњење 2 404 133 Појашњење 3 404 133 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова -Teкуће одржавање објеката по захтевима Градске управе и решењима инспекције (08.08.-18.08.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука 404 124 текуће одржавање Обавештење о закљученом уговору 404 124

Набавка радова – Мањи непредвиђени радови у граду и насељеним местима (24.07.-03.08.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о обустави поступка

Набавка радова – Изградња паркинга у улици Проте Матеје Ненадовића у Сомбору (24.07.2017-.03.08.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о обустави поступка

Набавка софтвера за финансије, електронску писарницу и интернет презентацију са антивирус заштитом, II фаза, број 404-119/2017-VIII (03.07– 17.07.2017.године)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Санација и појачано одржавање атарског пута од Јосићког пута до стадиона ПИК, број, 404-117/2017-VIII (27.06.2017—-28.07.2017. године)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 3 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Јосићки пут- стадион Пик

Набавка радова – Санација и појачано одржавање атарског пута од Шикаре до Јосићког пута, broj: 404-116/2017-VIII (27.06.2017—28.07.2017. године)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 3 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору шикара-јосићки пут

Набавка радова – Набавка радова на санацији Музеја „Батинске битке“ broj: 404-114/2017-VIII ( 20.06.— 21.07.2017 godine)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Образац структуре цене измењен 14.07.2017 Измена и допуна конкурсне документације – структура цене Обавештење о продужењу рока за подношење пријава – 14.07.2017 Појашњење конкурсне документације 3 Појашњење конкурсне документације 4 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Одлука о измени уговора

Набавка радова – Санација и појачано одржавање атарског пута Сретићев салаш, Станишић (12.06.-22.06.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Реконструкција атмосферске канализације у улици Др Ђорђа Лазића, делу Благојевићеве и Гундулићеве улице у Сомбору (02.06.-12.06.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о обустави јавне набавке

Набавка услуга – Израда пројектно-техничке документације за прикључење Источне трибине на градском стадиону Раднички у Сомбору на инсталацију градског топловода са подстаницом (01.06.-09.06.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Изградња резервоара и црпне станице у насељеном месту Светозар Милетић (31.05.-30.06.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације (2) Појашњење конкурсне документације (3) Појашњење конкурсне документације (4) Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка

Набавка услуга – Услуге информисања јавности путем ТВ преноса, број: 404-92/2017-VIII (31.05. – 14.06.)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Израда отресишта на атарским путевима на подручју Града Сомбора број: 404–96/2017-VIII (30.05. – 14.06.)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка добара – Опремање противградне службе – Набавка противградних ракета за потребе града Сомбора (05.05- 16.05. 2017)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Изградња кружне раскрснице улица Војвођанска, Солунских бораца и Скопљанска (28.04.-29.05.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Одржавање путних објеката – мостова на државним и општинским путевима (24.04.-04.05.)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Услуга физичког обезбеђења и одржавање хигијене у објектима Градске управе града Сомбора, обликовано по партијама (19.04.-22.05.2017.године)

Јавни позив Конкурсна документација Питања и одговори, партија два Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Партија 1 Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Набавка радова – Одржавање општинских путева и улица у насељеним местима (крпљење ударних рупа, пресвлачење коловозног застора, уређење банкина и отворених канала атмосферске канализације) (10.04.-10.05.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Одржавање градских улица (коловоз, тротоари и бициклистичке стазе – крпљење ударних рупа, пресвлачење коловозног застора, уређење банкина) (10.04.-10.05.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Израда пројектно техничке документације за изградњу водовода у насељеном месту Дорослово (05.04.-13.04.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка добара – Набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе градске управе града Сомбора (27.03.-07.04.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Питања и одговори Питања и одговори 2 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Израда пројектно-техничке документације за фасаде атријума и партерно уређење атријума Градске управе града Сомбора (22.03.-04.04.2017)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Извођење радова на реконструкцији партерног уређења од „Максија“ до библиотеке – II фаза (17.03.-27.03.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Услуга персоналне асистенције за особе са инвалидитетом (13.03.2017-23.03.2017)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Инсталатерски радови на адаптацији и реконструкцији пословног објекта у улици Душана Ћубића на кат. парцели 140/1 к.о. Сомбор (09.03.-21.03.)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Грађевинско-занатски радови на адаптацији и реконструкцији пословног објекта у улици Душана Ћубића на кат. парцели 140/1 к.о. Сомбор (09.03 – 21.03)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Одлука о измени уговора

Набавка добара – Електрична енергија (07.03. – 10.04.)

Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације Измена конкурсне документације 2 Измена конкурсне документације 3 Обавештење о продужењу рока, нови рок је 10.04.2017. Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Одржавање светлосне саобраћајне сигнализације (28.02-10.03)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације (27.02 – 09.03)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације (27.02 – 09.03)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Сузбијање крпеља (24.02 – 08.03)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 3 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Системска дератизација на територији града Сомбора (17.02 – 20.03)

Јавни позив Конкурсна документација Конкурсна документација са 2. изменама Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације бр.2 Одлука о додели уговора Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Системскo сузбијање комараца (14.02 – 16.03)

Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације 3. измена конкурсне документације Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 3 Појашњење конкурсне документације 4 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – пријава Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка добара – Репрезентација (10.02 – 20.02)

јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка добара – Поклони (08.02 – 17.02)

јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору – партија 1 Обавештење о закљученом уговору – партија 2

Набавка услуга – Услуге угоститељства (07.02 – 17.02)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору – партија 1 Обавештење о закљученом уговору – партија 2 Обавештење о закљученом уговору – партија 3 Обавештење о закљученом уговору – партија 4

Санација и појачано одржавање атарског пута Суботички пут – насеље Милчић

Јавни позив Конкурсна документација Измене и појашњења конкурсне документације Појашњења конкурсне документације Одлука о додели уговора

Санација и појачано одржавање атарског пута на КП 1024/1 и 10247/2 КО Сомбор 1 – Стапарски пут

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Израда главних пројеката уређивања саобраћајне сигнализације по зонама, обликовано по партијама

Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације, одговор на питање и продужење рока за подношење пријава Прилог 1 – Додатни услови – пословни капацитет Прилог 2 – Референц листе Прилог 3 – Модел уговора, члан 6 Обавештење о закљученом уговору – партија 1 Обавештење о закљученом уговору – партија 2 Обавештење о закљученом уговору –… Детаљније

Услугa обављања послова обезбеђења и заштите – према Oдлуци о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете, на територији Града Сомбора

Јавни позив Конкурсна документација Измена 1 Прилог 1 – Кадровски капацитет – страна 17а Одговори на питања Прилог 1 – Технички опис, страна 10а/64 Прилог 2 – Додатни услови Прилог 3 – Страна 24а/64 Прилог 4 – Страна 29а/64 Прилог 5 – Кадровски капацитет Прилог 6 – Модел уговора Прилог 7 – Потврда о обиласку… Детаљније

Набавка радова на санацији ОШ „Никола Вукичевић“ у Сомбору

Јавни позив Конкурсна документација Измена 1 XV потврда о реализацији раније закључених уговора Измена 2 Прилог 1 – Измена техничке спецификације, страна 10 и 11 Прилог 2 – Измена и допуна структуре цена, страна 88 Одлука о додели уговора

Електрична енергија (05.03. – 09.04.2021.)

Брзински дисплеј семафор (05.04. – 22.04.2021.)

Изградња бициклистичке стазе на Стапарском путу (07.04. – 21.04.2021.)

Израда металних монтажно-демонтажних трибина на фудбалском терену Светозар Милетић (12.04. – 27.04.2021.)

Јавна набавка – Oсигурање зграда, радника, опреме и возила (13.03. – 22.03.2021.)

Јавна набавка – Дневни боравак (13.03. – 23.03.2021.)

Јавна набавка – Пакети хране (02.03. – 12.03.2021.)

Одржавање мостова на општинским путевима (10.04. – 26.04.2021.)

Одржавање општинских путева, градских улица и улица у насељеним местима (22.03. – 16.04.2021.)

Одржавање тротоара и крпљење ударних рупа (24.03. – 08.04.2021.)

Одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације (25.02. – 17.03.2021.)

Постављање заштитне ограде код ОШ „Братство јединство“ у Бездану (11.03. – 26.03.2021.)

Преглед мостовске конструкције и израда елабората о стању конструкције моста са идејним решењем (15.04. – 26.04.2021.)

Пројектно техничка документација за реконструкцију раскрснице Првомајски булевар, Сонћански пут и Дубровачке улице у кружни ток саобраћаја и изградње саобраћајне сигнализације – семафора на раскрсници улица Милете Протића и Грује Дедића у Сомбору (20.03. – 30.03.2021.)

Опремање противградне службе – набавка противградних ракета за потребе Града Сомбора (09.02. – 19.02.2021.)

Изградња гасовода у Индустријској зони до Агросавеза (19.12. – 29.12.2020.)

Помоћ у кући за одрасла и старија лица (21.11. – 07.12.2020.)

Набавка робе и материјала ради економског оснаживања породица избеглица кроз доходовне активности по уговору 401-919/2019-II – у делимично поновљеном поступку (20.11. – 30.11.2020.)

Техничка контрола за пројектно-техничку документацију за нови објекат Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (17.10. – 27.10.2020.)

Набавка горива (13.10. – 23.10.2020.)

Реконструкција објекта у ул.Мите Поповића (АТД диспанзер) (06.10. – 16.10.2020.)

Набавка робе и материјала ради економског оснаживања породица избеглица кроз доходовне активности по уговору 401-919/2019-II (02.10. – 12.10.2020.)

Хитне поправке општинских путева, градских улица и улица у насељеним местима (24.09. – 09.10.2020.)

Премер пољопривредног земљишта у државној својини и атарских путева (15.09. – 25.09.2020.)

Ревитализација постојећих ветрозаштитних појасева (12.09. – 22.09.2020.)

Услуга мобилне телефоније (11.09. – 21.09.2020.)

Премер пољопривредног земљишта у државној својини и атарских путева (26.08. – 04.09.2020.)

Електрокомуникационе услуге – интернет (21.08. – 31.08.2020.)

Јавна набавка услуга – Анализа пословања ЗУ Апотека Сомбор (20.08. – 31.08.2020.)