Povratak na Јавне набавке

Завршене јавне набавке

Набавка услуга – Набавка услуге дневног боравка (25.01. – 02.02.2018.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Израда пројектно-техничке документације и техничке контроле изградње локалног пута регионалног значаја Сивац-Стапар (набавка се спроводила заједнички са општином Кула)

Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Превоз средњошколаца на територији града Сомбора (07.12.2017. – 09.01.2018. године)

  Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка усулуга – Помоћ и нега у кући (27.11.-15.12.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Елаборат – процена вредности водовода у насељеним местима (09.11.-23.11.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – пријава Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Израда идејног решења за изградњу водовода од Бездана до Царине (02.11. – 10.11.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Пројекат кружног тока у улици Филипа Кљајића (02.11.-10.11.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење 1 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Замена паркета у канцеларијама 157, 158 и 159 на првом спрату Градске управе града Сомбора (27.10.-07.11.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Санација фасада атријума објекта Градске управе града Сомбора (зграда Жупаније) ( 20.10.-21.11.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Елаборат – процена вредности водовода у насељеним местима (19.10.-30.10.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Набавка радова – Изградња дела магистралног водовода Стапар-Дорослово, деоница 3 (13.10.-16.11.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације Појашњење 2 Измена конкурсне документације 2 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење 3 Појашњење 4 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Услуге мобилне телефоније (18.09.-27.09.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – пријава Појашњење конкурсне документације 2 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка добара – Набавка погонског горива за службена возила Градске управе града Сомбора (12.09.-25.09.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – пријава Појашњење конкурсне документације Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Мањи непредвиђени радови у граду и насељеним местима, 404-151-2017-VIII (07.09. 2017—–15.09.2017)

Јавни позив Конкурсна документација Измена и допуна конкурсне документације структура цене Образац 2 – Структура цене Образац 9 – Обилазак терена Појашњење конкурсне документације Одлука о закључењу оквирног споразума Обавештење о закљученом оквирном споразуму Обавештење о закљученом уговору 1 Обавештење о закљученом уговору 2

Набавка услуга – Пројекти саобраћајница, број. 404-148 – 2017-VIII (07.09.2017. до 15.09.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору за партију 1 Обавештење о закљученом уговору за партију 2 Обавештење о закљученом уговору за партију 3

Набавка радова – Појачано одржавање атарског пута Кљајићево-Моравички пут, број 404-1292017-VIII (31.08.2017. — 04.10.2017. године)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка добара – Набавка канцеларијског материјала за потребе Градске управе града Сомбора за 2017. Годину, 404-135/2017-VIII (28.08.2017 – 06.09.2017. године)

Јавни позив Нова конкурсна – канцеларијски материјал Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова у преговарачком поступку – Изградња кружне раскрснице улица Војвођанска, Солунских бораца и Скопљанска (23.08.-25.08.)

Конкурсна кружни ток 404 144 преговарачки Мишљење УЈН о преговарачком поступку кружни ток Обавештење о покретању поступка (1) Одлука 404 144 2017 Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Изградња паркинга у улици Проте Матеје Ненадовића у Сомбору (22.08.-01.09.) у поновљеном поступку

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење 1 404 101 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Изградња прикључка на електроенергетску мрежу источне трибине на Градском стадиону Раднички (18.08.-28.08.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Пројекти пешачких стаза (18.08.-28.08.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење 1 404 142 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору за партију 2 Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Набавка услуга – Пројекат улице Сонћански пут – од Првомајског булевара до Самка Радосављевића са уређењем парка (око 550 м) (18.08-28.08.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Санација и појачано одржавање атарског пута – Буковац – железничка станица, асфалтирање дела пута, број 404-128/2017-VIII ( od 15.08.2017– 25.08.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Изградња вреловода у делу Блока 82 (10.08.-11.09.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење 1 404 133 Појашњење 2 404 133 Појашњење 3 404 133 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова -Teкуће одржавање објеката по захтевима Градске управе и решењима инспекције (08.08.-18.08.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука 404 124 текуће одржавање Обавештење о закљученом уговору 404 124

Набавка радова – Мањи непредвиђени радови у граду и насељеним местима (24.07.-03.08.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о обустави поступка

Набавка радова – Изградња паркинга у улици Проте Матеје Ненадовића у Сомбору (24.07.2017-.03.08.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о обустави поступка

Набавка софтвера за финансије, електронску писарницу и интернет презентацију са антивирус заштитом, II фаза, број 404-119/2017-VIII (03.07– 17.07.2017.године)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Санација и појачано одржавање атарског пута од Јосићког пута до стадиона ПИК, број, 404-117/2017-VIII (27.06.2017—-28.07.2017. године)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 3 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Јосићки пут- стадион Пик

Набавка радова – Санација и појачано одржавање атарског пута од Шикаре до Јосићког пута, broj: 404-116/2017-VIII (27.06.2017—28.07.2017. године)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 3 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору шикара-јосићки пут

Набавка радова – Набавка радова на санацији Музеја „Батинске битке“ broj: 404-114/2017-VIII ( 20.06.— 21.07.2017 godine)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Образац структуре цене измењен 14.07.2017 Измена и допуна конкурсне документације – структура цене Обавештење о продужењу рока за подношење пријава – 14.07.2017 Појашњење конкурсне документације 3 Појашњење конкурсне документације 4 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Одлука о измени уговора

Набавка радова – Санација и појачано одржавање атарског пута Сретићев салаш, Станишић (12.06.-22.06.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Реконструкција атмосферске канализације у улици Др Ђорђа Лазића, делу Благојевићеве и Гундулићеве улице у Сомбору (02.06.-12.06.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о обустави јавне набавке

Набавка услуга – Израда пројектно-техничке документације за прикључење Источне трибине на градском стадиону Раднички у Сомбору на инсталацију градског топловода са подстаницом (01.06.-09.06.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Изградња резервоара и црпне станице у насељеном месту Светозар Милетић (31.05.-30.06.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације (2) Појашњење конкурсне документације (3) Појашњење конкурсне документације (4) Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка

Набавка услуга – Услуге информисања јавности путем ТВ преноса, број: 404-92/2017-VIII (31.05. – 14.06.)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Израда отресишта на атарским путевима на подручју Града Сомбора број: 404–96/2017-VIII (30.05. – 14.06.)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка добара – Опремање противградне службе – Набавка противградних ракета за потребе града Сомбора (05.05- 16.05. 2017)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Изградња кружне раскрснице улица Војвођанска, Солунских бораца и Скопљанска (28.04.-29.05.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Одржавање путних објеката – мостова на државним и општинским путевима (24.04.-04.05.)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Услуга физичког обезбеђења и одржавање хигијене у објектима Градске управе града Сомбора, обликовано по партијама (19.04.-22.05.2017.године)

Јавни позив Конкурсна документација Питања и одговори, партија два Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Партија 1 Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Набавка радова – Одржавање општинских путева и улица у насељеним местима (крпљење ударних рупа, пресвлачење коловозног застора, уређење банкина и отворених канала атмосферске канализације) (10.04.-10.05.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Одржавање градских улица (коловоз, тротоари и бициклистичке стазе – крпљење ударних рупа, пресвлачење коловозног застора, уређење банкина) (10.04.-10.05.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Израда пројектно техничке документације за изградњу водовода у насељеном месту Дорослово (05.04.-13.04.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка добара – Набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе градске управе града Сомбора (27.03.-07.04.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Питања и одговори Питања и одговори 2 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Израда пројектно-техничке документације за фасаде атријума и партерно уређење атријума Градске управе града Сомбора (22.03.-04.04.2017)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Извођење радова на реконструкцији партерног уређења од „Максија“ до библиотеке – II фаза (17.03.-27.03.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Услуга персоналне асистенције за особе са инвалидитетом (13.03.2017-23.03.2017)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Инсталатерски радови на адаптацији и реконструкцији пословног објекта у улици Душана Ћубића на кат. парцели 140/1 к.о. Сомбор (09.03.-21.03.)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Грађевинско-занатски радови на адаптацији и реконструкцији пословног објекта у улици Душана Ћубића на кат. парцели 140/1 к.о. Сомбор (09.03 – 21.03)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Одлука о измени уговора

Набавка добара – Електрична енергија (07.03. – 10.04.)

Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације Измена конкурсне документације 2 Измена конкурсне документације 3 Обавештење о продужењу рока, нови рок је 10.04.2017. Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Одржавање светлосне саобраћајне сигнализације (28.02-10.03)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације (27.02 – 09.03)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова – Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације (27.02 – 09.03)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Сузбијање крпеља (24.02 – 08.03)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 3 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Системска дератизација на територији града Сомбора (17.02 – 20.03)

Јавни позив Конкурсна документација Конкурсна документација са 2. изменама Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације бр.2 Одлука о додели уговора Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга – Системскo сузбијање комараца (14.02 – 16.03)

Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације 3. измена конкурсне документације Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 3 Појашњење конкурсне документације 4 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – пријава Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка добара – Репрезентација (10.02 – 20.02)

јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка добара – Поклони (08.02 – 17.02)

јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору – партија 1 Обавештење о закљученом уговору – партија 2

Набавка услуга – Услуге угоститељства (07.02 – 17.02)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору – партија 1 Обавештење о закљученом уговору – партија 2 Обавештење о закљученом уговору – партија 3 Обавештење о закљученом уговору – партија 4

Санација и појачано одржавање атарског пута Суботички пут – насеље Милчић

Јавни позив Конкурсна документација Измене и појашњења конкурсне документације Појашњења конкурсне документације Одлука о додели уговора

Санација и појачано одржавање атарског пута на КП 1024/1 и 10247/2 КО Сомбор 1 – Стапарски пут

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Израда главних пројеката уређивања саобраћајне сигнализације по зонама, обликовано по партијама

Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације, одговор на питање и продужење рока за подношење пријава Прилог 1 – Додатни услови – пословни капацитет Прилог 2 – Референц листе Прилог 3 – Модел уговора, члан 6 Обавештење о закљученом уговору – партија 1 Обавештење о закљученом уговору – партија 2 Обавештење о закљученом уговору –… Детаљније

Услугa обављања послова обезбеђења и заштите – према Oдлуци о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете, на територији Града Сомбора

Јавни позив Конкурсна документација Измена 1 Прилог 1 – Кадровски капацитет – страна 17а Одговори на питања Прилог 1 – Технички опис, страна 10а/64 Прилог 2 – Додатни услови Прилог 3 – Страна 24а/64 Прилог 4 – Страна 29а/64 Прилог 5 – Кадровски капацитет Прилог 6 – Модел уговора Прилог 7 – Потврда о обиласку… Детаљније

Набавка радова на санацији ОШ „Никола Вукичевић“ у Сомбору

Јавни позив Конкурсна документација Измена 1 XV потврда о реализацији раније закључених уговора Измена 2 Прилог 1 – Измена техничке спецификације, страна 10 и 11 Прилог 2 – Измена и допуна структуре цена, страна 88 Одлука о додели уговора
Званична интернет презентација