Povratak na Завршене јавне набавке

Jaвна набавка услуга – Услугa обављања послова обезбеђења и заштите према Oдлуци о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете, на територији Града Сомбора (28.12.-29.01.2019.)

 

Званична интернет презентација