Povratak na Завршене јавне набавке

Набавка услуга – Израда идејног решења за изградњу водовода од Бездана до Царине (02.11. – 10.11.2017.)

Званична интернет презентација