Povratak na Завршене јавне набавке

Јавна набавка мале вредности услуга – Осигурање имовине и запослених у Градској управи града Сомбора (04.04.—–13.04.2018.)

 

Званична интернет презентација