Povratak na Завршене јавне набавке

Набавка радова – Израда отресишта на атарским путевима на подручју Града Сомбора број: 404–96/2017-VIII (30.05. – 14.06.)

Званична интернет презентација