Povratak na Завршене јавне набавке

Јавна набавка услуга – Израда пројектно техничкe документацијe за “Санацију, рестаурацију, конзервацију, адаптацију и инвестиционо одржавање фасада објекта Градске управе Града Сомбора – (Зграде Жупаније) уличне и дворишне фасаде “ (24.07. – 07.08.2019)

 

Званична интернет презентација