Povratak na Завршене јавне набавке

Набавка услуга – Услуге информисања јавности путем ТВ преноса, број: 404-92/2017-VIII (31.05. – 14.06.)