Povratak na Завршене јавне набавке

Јавна набавка услуга – Израда пројекта дизајна и платформе мултимедијалног, интерактивног и аналогног садржаја уз инсталацију фаза 4. Културног центра (13.12.-23.12.2019)

 

Званична интернет презентација