Povratak na Завршене јавне набавке

Јавна набавка услуга – Израда пројектно техничке документације за изградњу колектора за одводњу атмосферских вода од Коњовићеве улице до канала 451 (Коњовићева – Партизанска – Хајдук Вељка – Вере Гуцуње – Ивана Гундулића – Огњена Прице – Призренска-Филипа Кљајића – Сивачки пут-канал 451) (19.05.-28.05.2020)

 

Званична интернет презентација