Povratak na Завршене јавне набавке

Јавна набавка радова– Изградња саобраћајних површина око објекта за смештај избеглих лица у Селенчи (22.01.-21.02.2019)

 

Званична интернет презентација