Povratak na Завршене јавне набавке

Јавна набавка радова – Текуће одржавање објеката у власништву Града Сомбора (20.07.-30.07.2018)

 

Званична интернет презентација