Povratak na Завршене јавне набавке

Набавка добара – Набавка канцеларијског материјала за потребе Градске управе града Сомбора за 2017. Годину, 404-135/2017-VIII (28.08.2017 – 06.09.2017. године)

Званична интернет презентација