Povratak na Завршене јавне набавке

Jaвна набавка услуга – Контрола плодности обрадивог пољ.земљишта и контрола лакоприступачног азота у земљи применом Н-мин. методе ради очувања капацитета пољ. земљишта у 2018/2019. године. (20.09. – 28. 09.2018.)

 

Званична интернет презентација