Povratak na Завршене јавне набавке

Јавна набавка услуга– Организација концерта/сценског наступа поводом Дана Града Сомбора (05.02.-13.02.2019)