Povratak na Завршене јавне набавке

Набавка радова – Санација и појачано одржавање атарског пута – Буковац – железничка станица, асфалтирање дела пута, број 404-128/2017-VIII ( od 15.08.2017– 25.08.2017.)

Званична интернет презентација