Povratak na Завршене јавне набавке

Јавна набавка радова – Реконструкција атмосферске канализације у улици Др Ђорђа Лазића, дела Благојевићеве улице и делу Гундулићеве улице у Сомбору (08.05.-07.06.2019)

 

Званична интернет презентација