Povratak na Завршене јавне набавке

Јавна набавка услуга – АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА „СОМБОР-ГАС“ СОМБОР АНАЛИЗА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ОДНОСЕ ОСНИВАЧА ГРАДА СОМБОРА И „МОНТМОНТАЖА“ ДЕОНИЧАРСКО ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ И ИЗГРАДЊУ ЗАГРЕБ (23.07.-31.07.2019.)

 

Званична интернет презентација