Povratak na Завршене јавне набавке

Јавна набавка добара – Опремање противградне службе – Набавка 50 противградних ракета за потребе Града Сомбора (22.02.-05.03.2019)

 

Званична интернет презентација