Povratak na Завршене јавне набавке

Јавна набавка услуга – Израда пројектно-техничке документације за регионални центар за управљање отпадом (Депонија-Ранчево) (18.11.-18.12.2019)

 

Званична интернет презентација