Povratak na Јавне набавке – архива

Јавне набавке у току („Сл.гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Installation of the bike trail equipment and infrastructure „AoE – bike trail“

Поштовани/а, Град Сомбор има улогу партнера на пројекту  „Европски Амазон – бициклистичка рута“, акроним „AoE – bike trail“, пројекат број: DTP 2-002-2.2 је одобрен за финансирање од стране програмског тела Дунавског транснационалног програма. У склопу пројекта потребно је спровести јавну набавку за Installation of the bike trail equipment and infrastructure „AoE – bike trail“ DTP… Детаљније

Јавна набавка добара – Набавка опреме за мултимедијалне садржаје (17.09. – 06.10.2020.)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације 1 Појашњење конкурсне документације 2 Измена конкурсне документације 2 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење конкурсне документације 3 Измена конкурсне документације 3 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радовa– Реконструкција породилишта „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (14.09.-06.11.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Појашњење конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 3 Појашњење конкурсне документације 4 Појашњење конкурсне документације 5 Измена конкурсне документације 1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење конкурсне документације 6 Појашњење конкурсне документације 7 Измена конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 8 и 9 Измена… Детаљније

Јавна набавка радова – Изградња објекта постројења за пречишћавање пијаће воде на парцели 1532 КО Бачки Моноштор (09.09.-09.10.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Измена конкурсне документације 1 Појашњење конкурсне документације 2 Измена конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 3 Појашњење конкурсне документације 4 Измена конкурсне документације 3 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Пројектно техничка документација за реконструкцију и санацију старе школе у Бачком Моноштору и предшколске установе у Алекса Шантићу (19.08.-03.09.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Измена конкурсне документације 1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга – Лични пратилац (04.08.-17.08.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Појашњење конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 3 Записник о отварању понуда Одлука о закључењу оквирног споразума Обавештење о закљученом оквирном споразуму Обавештење о закљученом уговору Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка радовa – Реконструкција зграде Жупаније-улична фасада (31.07.-01.09.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Измена конкурсне документације 1 Појашњење конкурсне документације 2 Измена конкурсне документације 2 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење конкурсне документације 3 Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору партија 1 Обавештење о закљученом уговору партија 2

Јавна набавка услуга – Обука за заштиту на раду (основна, виљушкаристи и остало) (31.07.-14.08.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара –Набавка моторних тестера, резервних делова потрошног материјала (28.07.-12.08.2020)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара – Канцеларијски материјал (24.07. – 24.08.2020.)

  Јавни позив Конкурсна документација Записник о отварању понуда Одлука о закључењу оквирног споразума Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Обавештење о закљученом оквирном споразуму Обавештење о закљученом уговору