Povratak na Завршене јавне набавке

Јавна набавка добара – Набавка 10 пакета метеријалних добара за економско оснаживање изабраних корисника у оквиру реализације Уговора број 401-704/2018-II, за партију 4 (02.11.-13.11.2018)

 

Званична интернет презентација