Povratak na Завршене јавне набавке

Јавна набавка услуга – Израда пројектно техничке документације за реконструкцију, адаптацију и санацију објекта Геронтолошког центра на Апатинском путу бр.120 (30.05.-07.06.2019)

 

Званична интернет презентација