Povratak na Завршене јавне набавке

Набавка услуга – Услугa обављања послова Обезбеђења и заштите, према Oдлуци о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете, на територији Града Сомбора (20.12.2017. – 24.01.2018. године)

Званична интернет презентација