Povratak na Завршене јавне набавке

Набавка добара – Набавка софтвера за вођење евиденције државног пољопривредног земљишта и земљишта у јавној својини града Сомбора са евиденцијом књига поља-плодореда, а ради доделе (21.02. – 02.03.2018.)

 

Званична интернет презентација