Povratak na Завршене јавне набавке

Јавна набавка услуга – Израда пројеката за изградњу атарских путева – објеката на територији Града Сомбора (Ненадић-Билић и др.) (16.10.-25.10.2019)

 

Званична интернет презентација