Povratak na Завршене јавне набавке

Јавна набавка радова – Реконструкција, адаптација и инвестиционо одржавање дела објекта Грашалковићеве палате у Сомбору – фаза 3 (04.09.-04.10.2018)

 

Званична интернет презентација