Povratak na Завршене јавне набавке

Јавна набавка услуга –Услугe предштампе, израде коверата са повратницом,печатирање, персоналну штампу, машинско инсертовање, уштампавање промењивих адресних података, сортирање, паковање и достављање података у електронском облику о статусу, односно датуму уручења пореске пошиљке (20.12.-30.12.2019)

 

Званична интернет презентација