Povratak na Завршене јавне набавке

Набавка услуга – Услуга персонална асистенција за лица са инвалидитетом (09.03. – 23.03.2018.)