Povratak na Завршене јавне набавке

Јавна набавка добара– Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица по уговору 404-486/2019-II (12.09.-20.09.2019)

 

Званична интернет презентација