Povratak na Завршене јавне набавке

Набавка радова – Реконструкција атмосферске канализације у улици Др Ђорђа Лазића, делу Благојевићеве и Гундулићеве улице у Сомбору (02.06.-12.06.2017.)

Званична интернет презентација