Povratak na Завршене јавне набавке

Јавна набавка услуга – Израда извештаја о затеченом стању и елабората геодетских радова за озакоњење објеката у својини града Сомбора – Технички преглед објеката (25.07. – 05.08.2019.)

 

Званична интернет презентација