Povratak na Завршене јавне набавке

Јавна набавка добара – Набавка погонског горива за службена возила Градске управе града Сомбора (12.09.-21.09.2018)

 

Званична интернет презентација