Povratak na Завршене јавне набавке

Набавка услуга – Услуга физичког обезбеђења и одржавање хигијене у објектима Градске управе града Сомбора, обликовано по партијама (26.04. – 28.05.2018.)

 

Званична интернет презентација