Povratak na Завршене јавне набавке

Јавна набавка услуга – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за Изградњу дела саобраћајнице П6 са пратећом инфраструктуром у зони саобраћајнице и јавне расвете у индустријској зони у Сомбору (05.06.-15.06.2018.)

 

Званична интернет презентација