Povratak na Завршене јавне набавке

Набавка радова – Одржавање општинских путева, градских улица и улица у насељеним местима(коловоз, пресвлачење коловозног застора, уређење банкина и отворених атмосферских канала) (09.02.-16.03.2018.)

Званична интернет презентација