Povratak na Завршене јавне набавке

Јавна набавка добара – Набавка грађевинског материјала за поправку и адаптацију сеоских кућа са окућницом у оквиру РСП – потпројекат 5 (11.06.-19.06.2019)

 

Званична интернет презентација