Набавка добара – Набавка 3.300 ланч пакета хране за материјално угрожено становништво (22.02. – 27.03.2018.) – Град Сомбор
Званична интернет презентација