Povratak na Завршене јавне набавке

Јавна набавка услуга – Набавка геодетских услуга у пољопривреди (Премер пољопривредног земљишта у државној својини и атарских путева) (11.07.- 22.07.2019.)

 

Званична интернет презентација