Povratak na Завршене јавне набавке

Набавка радова – Грађевински радови на адаптацији и енергетској санацији здравственог објекта Дом здравља „Ђорђе Лазић“ у Сомбору, Мирна број 3, кат. парцела 5718/1 к.о. Сомбор 1 (20.11.2017 – 10.01.2017. године)

Званична интернет презентација