Povratak na Завршене јавне набавке

Набавка добара – Набавка опреме за унапређење комуникације грађана и органа локалне самоуправе – Набавка рачунара за потребе услужног центра (22.01. – 30.01.2018.)

Званична интернет презентација