Povratak na Завршене јавне набавке

Јавна набавка услуга – Израда техничке документације за реконструкцију атарског пута на кат.парцелама 1788 и 1860 К.О. Алекса Шантић (09.11.-19.11.2018.)

 

Званична интернет презентација