Povratak na Завршене јавне набавке

Јавна набавка радова – Реконструкција, адаптација и инвестиционо одржавање дела објекта Грашалковићеве палате у Сомбору – фаза 3 (22.10.-21.11.2018)

 

Званична интернет презентација