Povratak na Завршене јавне набавке

Набавка услуга – Израда техничке документације појачаног одржавања дела општинског пута бр. 406 Растина-Гаково, на територији Града Сомбора (03.04.-16.04.2018.)

 

Званична интернет презентација