Povratak na Завршене јавне набавке

Јавна набавка услуга– Набавка услуге дневног боравка за децу, младе и одрасла лица са телесним инвалидитетом односно интелектуалним тешкоћама (04.02.-12.02.2019)

 

Званична интернет презентација