Povratak na Јавне набавке

Јавне набавке у току („Сл.гласник РС“, број 91/2019)

Опрема за дечију собу у породилишту (22.01. – 01.02.2021.)

Опремање противградне службе – набавка противградних ракета за потребе Града Сомбора (18.01. – 28.01.2021.)

Израда гипсаног модела – вајање споменика Краљу Александру I Карађорђевићу, Oбавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива

Обавештење Одлука

Услуга предштампе, израда коверата са повратницом, печатирање, персоналну штампу, машинско инсертовање, уштампавање промењивих адресних података, сортирање, паковање и достављање података у електронском облику о статусу, односно датуму уручења пореске пошиљке (01.12. – 13.12.2021.)

Израда гипсаног модела – вајање споменика Краљу Александру I Карађорђевићу, Oбавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива

Стручни надзор над радовима реконструкције и доградње Дома здравља „ДР ЂОРЂЕ ЛАЗИЋ“ у Сомбору (29.11. – 10.12.2021.)

Услуге пољочуварске службе (26.11. – 31.12.2021.)

Реконструкцијa и доградњa Дома здравља „Др Ђорђе Лазић“ у Сомбору, ул.Мирна бр.3, на кат.парцели 5718/1 К.О. Сомбор-1 – Пројектна документација

Преузми

Реконструкцијa и доградњa Дома здравља „Др Ђорђе Лазић“ у Сомбору, ул.Мирна бр.3, на кат.парцели 5718/1 К.О. Сомбор-1 (03.11. – 29.11.2021.)

Израда пројекта Заливно поље Стапар – у поновљеном поступку (25.10. – 05.11.2021.)

Набавка табли са називом улица и таблица са кућним бројевима II (30.10. – 09.11.2021.)

Постављање дечијих игралишта у Сомбору на кп.бр.9309/1 и 440/1 KO Сомбор -1 (18.10. – 03.11.2021.)

Oдржавање објеката у власништву Града Сомбора – Инвестиционо одржавање старе школе у Градини (25.09. – 11.10.2021.)

Изградња атарског пута у насељу Градина (07.09. – 22.09.2021.)

Supply of Catamaran, Powerboat with a trailer and Kayak trailer for the project BAJA- SOMBOR TOURISM4ALL (06.09.2021. – 07.10.2021.)

Преузми

Набавка табли са називом улица и таблица са кућним бројевима (03.09. – 13.09.2021.)

Услуга мобилне телефоније (03.09. – 13.09.2021.)

Радови на уређењу школског дворишта у Гимназији „Вељко Петровић“ и СШ“Свети Сава“ Сомбор (02.09. – 20.09.2021.)

Озакоњење објеката у својини града Сомбора – технички преглед постројења за пречишћавање пијаће воде у Бачком Брегу и Бачком Моноштору (27.08. – 07.09.2021.)

Израда пројекта Заливно поље Стапар (27.08. – 06.09.2021.)

Молерско фарбарски радови ходника Скупштинске сале и припадајућег степенишног простора (17.08. – 01.09.2021.)

Геодетске услуге за израду КТП-а за израду пројеката канализације (13.08. – 07.09.2021.)

Грађевински материјал за побољшање услова становања избеглица по Уговору бр. 401-1396/19-II: набавка 10 пакета грађевинског материјала за породице избеглица који су добили куће (13.08. – 23.08.2021.)

Грађевински материјал за побољшање услова становања избеглица по Уговору бр. 401-399/20-II: набавка 15 пакета грађевинског материјала за породице избеглица у сарадњи са КИРС-ом (13.08. – 23.08.2021.)

Oдржавање објеката у власништву Града Сомбора – у поновљеном поступку (05.08. – 20.08.2021.)

Лични пратиоц (30.07. – 10.08.2021.)

Радови на уређењу школског дворишта у Гимназији „Вељко Петровић“ и СШ“Свети Сава“ Сомбор (28.07. – 12.08.2021.)

Израда пројектнo техничке документације за западну трибину стадиона Раднички у Сомбору (27.07. – 06.08.2021.)

Израда пројектнe документације за техничку регулацију саобраћаја (16.07. – 27.07.2021.)

Израда пројекта Заливно поље Стапар (16.07. – 27.07.2021.)

Инвестиционо одржавање објекта „Агросавеза“ (13.07. – 28.07.2021.)

Превоз ђака средњих школа на територији града Сомбора (09.07. – 13.08.2021.)

Oдржавање објеката у власништву Града Сомбора (09.07. – 26.07.2021.)

Набавка услуге штампања промотивних материјала у имплементацији пројекта под акронимом BAJA-SOMBOR TOURISM4ALL (29.07.2021. – 06.08.2021.)

Захтев за понуду – услуге Образац за подношење понуда Формат уговора Евалуациони извештај

Рушење објеката и уклањање срушених објеката по налогу инспекције (08.07. – 23.07.2021.)