Povratak na Јавне набавке

Јавне набавке у току („Сл.гласник РС“, број 91/2019)

Одржавање паркинга (01.12. – 16.12.2022.)

Набавка намештаја (25.11.- 06.12.2022.)

Грађевински материјал за кориснике Комесаријата (по уговору бр. 9-9/126/2022 од 19.04.2022.) (26.11.2022 – 06.12.2022.)

Изградња локалног пута Стапар-Сивац – завршетак радова на територији Града Сомбора (25.11. – 21.12.2022.)

Изградња система вентилације и климатизације са реконструкцијом система ваздушног грејања у СЦ “Соко“ Сомбор (25.11. – 15.12.2022.)

Услуге консалтинга у вези са поступком усаглашавања са захтевима Закона о јавној својини Града Сомбора са израдом софтвера (18.11. – 23.12.2022.)

Опрема – наставна опрема за сва три подручја рада у Средњој школи „Свети Сава“ Сомбор (04.11.2022 – 14.11.2022.)

Набавка горива (02.11. – 14.11.2022.)

Изградња претоварне станице (ИЗГРАДЊА МЕЂУОБЈЕКТА ЗА САКУПЉАЊЕ И ПРЕРАДУ СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА) (28.10. – 24.11.2022.)

Услуга мобилне телефоније (28.10. – 08.11.2022.)

Грађевински материјал за кориснике Комесаријата (по уговору бр. 9-9/1183/2021 од 27.11.2020.) (25.10.- 07.11.2022.)

Грађевински материјал за кориснике Комесаријата (по уговору бр. 9-9/811/2021 од 28.10.2021.) (25.10.- 07.11.2022.)

Протоколарни поклoни (24.10.- 04.11.2022.)

Адаптација и санација крова зграде Дечије библиотеке Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ Сомбор (18.10. – 10.11.2022.)

Израда пројектно техничке документације за изградњу прикључака на канализациону мрежу на територији града Сомбора (18.10. – 28.10.2022.)

Израда отресишта на атарским путевима на подручју Града Сомбора (22.09. – 19.10.2022.)

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ О ПЛАНИРАНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА СОЦИЈАЛНИМ ЕЛЕМЕНТИМА У ЦИЉУ ИНФОРМИСАЊА ПОНУЂАЧА

Преузми