Povratak na Јавне набавке

Јавне набавке у току („Сл.гласник РС“, број 91/2019)

Помоћ у кући за одрасла и старија лица (21.11. – 07.12.2020.)

Набавка робе и материјала ради економског оснаживања породица избеглица кроз доходовне активности по уговору 401-919/2019-II – у делимично поновљеном поступку (20.11. – 30.11.2020.)

Техничка контрола за пројектно-техничку документацију за нови објекат Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (17.10. – 27.10.2020.)

Набавка горива (13.10. – 23.10.2020.)

Реконструкција објекта у ул.Мите Поповића (АТД диспанзер) (06.10. – 16.10.2020.)

Набавка робе и материјала ради економског оснаживања породица избеглица кроз доходовне активности по уговору 401-919/2019-II (02.10. – 12.10.2020.)

Хитне поправке општинских путева, градских улица и улица у насељеним местима (24.09. – 09.10.2020.)

Премер пољопривредног земљишта у државној својини и атарских путева (15.09. – 25.09.2020.)

Ревитализација постојећих ветрозаштитних појасева (12.09. – 22.09.2020.)

Услуга мобилне телефоније (11.09. – 21.09.2020.)

Премер пољопривредног земљишта у државној својини и атарских путева (26.08. – 04.09.2020.)

Електрокомуникационе услуге – интернет (21.08. – 31.08.2020.)

Јавна набавка услуга – Анализа пословања ЗУ Апотека Сомбор (20.08. – 31.08.2020.)

Званична интернет презентација