Povratak na Јавне набавке

Јавне набавке у току („Сл.гласник РС“, број 91/2019)

Пакети хране (02.03. – 12.03.2021.)

Одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације (25.02. – 12.03.2021.)

Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације (24.02. – 11.03.2021.)

Прање улице Краља Петра I у Сомбору (23.02. – 05.03.2021.)

Одржавање светлосне саобраћајне сигнализације (20.02. – 08.03.2021.)

Превоз миграната (19.02. – 01.03.2021.)

Опремање саобраћајне полиције (13.02. – 23.02.2021.)

Дневни боравак (06.02. – 17.02.2021.)

Грађевински радови – партиципативно буџетирање за 2021.годину (11.02. – 26.02.2021.)

Опремање противградне службе – набавка противградних ракета за потребе Града Сомбора (09.02. – 19.02.2021.)

Praćenje kvaliteta vazduha (09.02.2021.– 18.02.2021.)

Набавка двадесет контејнера од 5 m3 (30.01. – 09.02.2021.)

Изградња гасовода у Индустријској зони до Агросавеза (22.01. – 01.02.2021.)

Набавка грађевинског материјала за ИРЛ за поправку и адаптацију сеоских кућа са окућницом по уговору 401-547/2019-II (29.12.2020.– 08.01.2021.)

Набавка грађевинског материјала за повратнике по споразуму о реадмисији за поправку и адапатацију сеоских кућа са окућницом по уговору 401-938/2018-II (26.12.2020. – 05.01.2021.)

Изградња гасовода у Индустријској зони до Агросавеза (19.12. – 29.12.2020.)

Помоћ у кући за одрасла и старија лица (21.11. – 07.12.2020.)

Набавка робе и материјала ради економског оснаживања породица избеглица кроз доходовне активности по уговору 401-919/2019-II – у делимично поновљеном поступку (20.11. – 30.11.2020.)

Техничка контрола за пројектно-техничку документацију за нови објекат Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (17.10. – 27.10.2020.)

Набавка горива (13.10. – 23.10.2020.)

Реконструкција објекта у ул.Мите Поповића (АТД диспанзер) (06.10. – 16.10.2020.)

Набавка робе и материјала ради економског оснаживања породица избеглица кроз доходовне активности по уговору 401-919/2019-II (02.10. – 12.10.2020.)

Хитне поправке општинских путева, градских улица и улица у насељеним местима (24.09. – 09.10.2020.)

Премер пољопривредног земљишта у државној својини и атарских путева (15.09. – 25.09.2020.)

Ревитализација постојећих ветрозаштитних појасева (12.09. – 22.09.2020.)

Услуга мобилне телефоније (11.09. – 21.09.2020.)

Премер пољопривредног земљишта у државној својини и атарских путева (26.08. – 04.09.2020.)

Електрокомуникационе услуге – интернет (21.08. – 31.08.2020.)

Јавна набавка услуга – Анализа пословања ЗУ Апотека Сомбор (20.08. – 31.08.2020.)

Званична интернет презентација