Povratak na Јавне набавке

Јавне набавке у току („Сл.гласник РС“, број 91/2019)

Израда пројекта техничке регулације саобраћаја на државним путевима у насељеним местима: Алекса Шантић, Бачки Брег, Бездан, Дорослово, Кљајићево, Колут, Риђица, Светозар Милетић, Обзир, Лугово, Станишић, Стапар, Телечка и Чонопља (05.07. – 15.07.2022.)

Опремање саобраћајне полиције (05.07. – 15.07.2022.)

Ревитализација постојећих ветрозаштитних појасева (04.07 –19.07.2022.)

Пошумљавање деонице од насеља Чонопља (01.07.-18.07.)

Одржавање и реконструкција потеза дуж десне стране Стапарског пута између Војничке улице и Венца војводе Степе Степановића у Сомбору (01.07. – 18.07.2022.)

Пошумљавање депоније Дорослово (30.06.2022 –15.07.2022.)

Израда урбанистичког пројекта и пројектно техничке документације за изградњу пословног објекта на парцели број 6028 К.О. Сомбор I (29.06. – 11.07.2022.)

Ограда за прихватни центар (по уговору број 553-879/1 од 09.12.2021.) (29.06.2022. –14.07.2022.)

Изградња доводника воде од Светозар Милетића до Станишића – деоница 1, фаза 1 дужина 5.466,73 м (24.06. – 21.07.2022.)

Интегрисана решења за комуникацију, контролу возила и запослених у јавним комуналним предузећима Града Сомбора (24.06. – 21.07.2022.)

Одржавање објеката у власништву Града Сомбора (24.06.- 11.07.2022.)

Рестаураторски радови- мала сала зграде „Жупаније” Сомбор (23.06.2022.-08.07.2022. )

Радови у ајнфорту Грашалковић палате (22.06. – 07.07.2022.)

Доградња, адаптација и реконструкција фискултурне сале – Средња техничка школа Сомбор (21.06. – 20.07.2022.)

Постављање техничких средстава за успоравање саобраћаја на основу пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације (успоравање саобраћаја) на раскрсници улица Милете Протића и Грује Дедића у Сомбору (16.06. – 01.07.2022.)

Провера безбедности саобраћаја (15.06. – 27.06.2022.)

Рачунари и рачунарска опрема (15.06. – 27.06.2022.)

Изградња атарског пута Станишић (14.06. – 04.07.2022.)

Репрезентација (08.06.- 20.06.2022.)

Набавка аутомобила (07.06. – 17.06.2022.)

Tонери и рибони (07.06. – 17.06.2022.)

Пројектно техничка документација за уређење терена и спортских стаза (04.06. – 20.06.2022.)

Лични пратилац детета II (03.06. – 23.06.2022.)

Третман сузбијања амброзије (02.06. – 17.06.2022.)

Порођајни сто за породилиште (27.05.- 07.06.2022.)

Израда пројектно техничке документације за изградњу колектора атмосферске канализације у делу Коњовићеве улице и Суботичког пута у Сомбору (27.05. – 06.06.2022.)

Архитектонско-грађевински радови на реконструкцији канцеларија у згради Жупаније Сомбор (Канцеларије број 61) (27.05. – 13.06.2022.)

Опремање саобраћајне полиције (26.05. – 06.06.2022.)

Праћење квалитета ваздуха (25.05. – 06.06.2021.)

Медицинска опрема и медицински намештај за породилиште 5 (електрични уређаји за породилиште) (17.05.2022.- 08.06.2022.)

Услуге физичког обезбеђења и одржавање хигијене у објектима Градске управе града Сомбора (10.05. – 14.06.2022.)