Povratak na Јавне набавке

Јавне набавке у току („Сл.гласник РС“, број 91/2019)

Радови на уређењу школског дворишта у Гимназији „Вељко Петровић“ и СШ“Свети Сава“ Сомбор (28.07. – 12.08.2021.)

Израда пројектнo техничке документације за западну трибину стадиона Раднички у Сомбору (27.07. – 06.08.2021.)

Израда пројектнe документације за техничку регулацију саобраћаја (16.07. – 27.07.2021.)

Израда пројекта Заливно поље Стапар (16.07. – 27.07.2021.)

Инвестиционо одржавање објекта „Агросавеза“ (13.07. – 28.07.2021.)

Превоз ђака средњих школа на територији града Сомбора (09.07. – 13.08.2021.)

Oдржавање објеката у власништву Града Сомбора (09.07. – 26.07.2021.)

Рушење објеката и уклањање срушених објеката по налогу инспекције (08.07. – 23.07.2021.)